Longin-Graczyk

Longin Graczyk

Fundacja Ari Ari

Kulturoznawca, etnolog (UAM Poznań i IS PAN), współtworzy Fundację Ari Ari; realizował kilkanaście projektów badawczych i kulturowych w Polsce i za granicą, dokumentując codzienność współczesnych Ormian, Tatarów, Karaimów, mieszkańców Kujaw, Wielkopolski oraz współtworząc programy pomocowe dla osób niewidomych w Armenii, Gruzji i na Ukrainie; współautor badań opisujących muzea prywatne i społeczne oraz biblioteki prywatne w Polsce.