Martyna-Sowinska

Martyna Sowińska

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Dział Rozwoju

Absolwentka kierunku Kulturoznawstwo. Wiedza o kulturze w Instytucie Kultury Polskiej na Wydz. Polonistyki UW, doktorantka w Instytucie Psychologii PAN; (2009–2012) edukator muzealny w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, obecnie pracuje w Dziale Rozwoju, gdzie realizuje rozmaite projekty: wystawy, konferencje, publikacje książkowe, partnerstwa krajowe i międzynarodowe.