Michal-Malinowski

Michał Malinowski

Muzeum Bajek i Opowieści w Konstancinie Dyrektor

Muzealnik, inżynier wyobraźni, opowiadacz bajek, pedagog, pisarz, artysta, podróżnik; studiował w Polsce, Szwajcarii, Japonii i USA; inicjator i dyrektor Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści w Konstancinie Jeziornej – pierwszego na świecie muzeum tradycji ustnego przekazywania historii i niematerialnego dziedzictwa, organizującego spotkania, warsztaty oraz festiwale; badacz etnografii w Polsce i na świecie; autor książki Polish Folklore and Folktales, która otrzymała Nagrodę AESOP; (2007/2008) stypendysta UNESCO; (od 2014) członek Rady Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy MKiDN.