Michal-Niezabitowski

Michał Niezabitowski

Stowarzyszenie Muzealników Polskich Prezes

Absolwent wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ; od 1985 pracuje w Muzeum Historycznym m. Krakowa jako: (1995) kustosz, (1996) kierownik działu Naukowo-Oświatowego, (2004–nadal) – dyrektor muzeum; od 1995 kustosz zbiorów muzealnych i członek Kom. Kopca Kościuszki; od 2013 główny specjalista ds. zarządzania Muzeum PRLu; wykładowca Wydz. Komunikacji Społecznej oraz Wydz. Historycznego UJ; członek: Tow. Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Tow. „Pro Museo”, SMP – od 2008 czł. Zarządu Głównego, od 2013 Prezes SMP; autor licznych publikacji dot. historii Krakowa; kurator wielu wystaw w MHK; autor scenariuszy filmowych; badacz dziejów Krakowa, historii Kościoła, rozwoju miast, życia i dzieła Tadeusza Kościuszki.