MIchal-Wysocki

Michał Wysocki

Komitet Programowy I Kongresu Muzealników Polskich Członek Komitetu Programowego pełniący funkcję sekretarza KP I KMP

Koordynator projektów kulturalnych i edukacyjnych; zajmuje się opracowywaniem scenariuszy i dokumentacji projektowych nowopowstających wystaw głównych, pracując zarówno dla muzeów, jak i firm konsultingowych; autor programów edukacyjnych i materiałów dydaktycznych z zakresu edukacji medialnej oraz redaktor publikacji społeczno-kulturalnych; naukowo zajmuje się polityką pamięci postrzeganą w perspektywie public policy.