Pawel-Jaskanis

Paweł Jaskanis

Polski Komitet Narodowy ICOM Członek Prezydium i Skarbnik

Przewodniczący Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Historyk sztuki, archeolog; (od 1985) specjalista w OBiKZ PPKZ, (po 1989) wicedyrektor w MKiS, (od 1996) Zastępca GKZ, (od 1999) dyrektor generalny Urzędu GKZ, (2002–nadal) dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; (2003–2011) zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Zabytków przy Prezydencie m.st. Warszawy; przewodniczący Rady ds. Muzeów i członek Rady ds. Ochrony Zabytków przy MKiDN, wiceprzewodniczący PKN ICOM; członek rad wielu muzeów, rady powierniczej MNW i Rady MCK w Krakowie; współzałożyciel Stow. Genius Loci; uczestnik Stałej Konferencji Muzea i Samorząd Terytorialny; juror w regionalnych konkursach muzealnych.