Piotr-Kosiewski

Piotr Kosiewski

Fundacja im. Stefana Batorego

Historyk i krytyk sztuki, publicysta, redaktor; pracownik Fundacji im. Stefana Batorego; stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego” i magazynu „Szum”; (1990–2010) członek redakcji kwartalnika literackiego „Kresy”, (2007–2008) stały recenzent „Dziennika”; publikował m.in. na łamach „Arteonu”, „Didaskaliów”, „Gazety Wyborczej”, „Nowych Książek”, „Odry”, „Rzeczpospolitej” i „Znaku”; laureat Nagrody Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy (2013).