Piotr-Zuchowski

Piotr Żuchowski

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sekretarz Stanu

Historyk sztuki, absolwent UAM w Poznaniu i studiów podyplomowych: Organizacja i Zarządzanie Oświatą w WSP w Olsztynie i Inwestycje Kapitałowe w WSB w Poznaniu; w przeszłości: nauczyciel i dyrektor SP w Szymbarku; od 1994 dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych Gminy Iława; 1998 radny rady powiatu iławskiego, potem członek zarządu powiatu iławskiego i wicestarosta iławski, od 2003 wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego; od 2007 wiceminister KiDN w randze Sekretarza Stanu, (od 2010–nadal) GKZ; specjalizuje się w interpretacjach znaczeniowych sceny myśliwskiej w polskiej literaturze i malarstwie XIX w.; (2012) kurator wystawy „Dziennik Getta – Rysunki z podziemnego archiwum Getta Warszawskiego”, autor powieści Noc Azaela.