Andrzej-Wyrwa

Prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Dyrektor

Historyk i archeolog; pracownik naukowy IH UAM w Poznaniu i dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy; wieloletni szef ekspedycji archeologicznej IH UAM w Łeknie; prowadzi interdyscyplinarne badania archeologiczno-historyczne, architektoniczne i przyrodnicze nad dziejami wczesnego średniowiecza w Polsce, kultury materialnej wczesnośredniowiecznej Polski i Europy, studia z zakresu historii monastycyzmu mniszego w Polsce i Europie, ze szczególnym uwzględnieniem zakonu cysterskiego oraz historii archeologii, muzeologii i percepcji działalności muzeów we współczesnym społeczeństwie.