Dariusz-Kosinski

Prof. dr hab. Dariusz Kosiński

Katedra Performatyki Wydziału Filologii Polskiej, Uniwersytet Jagielloński

Prof. zw. w Katedrze Performatyki Wydz. Polonistyki UJ; (2005–2008) kierował projektem badawczym „Polskie piśmiennictwo teatralne XIX w.” oraz redagował serię o tej samej nazwie; badacz i autor wielu książek z dziedziny historii i teorii sztuki aktorskiej w XIX w., a także historii teatru w Polsce; od kilku lat koncentruje się na badaniach nad swoistością polskiej tradycji teatralnej i performatywnej, a także biografią i twórczością Jerzego Grotowskiego – członek międzynarodowego zespołu redakcyjnego edycji jego tekstów zebranych; (2010–2013) dyrektor naukowy Instytutu im. J. Grotowskiego we Wrocławiu; (od 2014) zastępca dyrektora Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie.