Jacek-Purchla

Prof. dr hab. Jacek Purchla

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie Dyrektor MCK

Prof. zw. nauk humanistycznych, członek PAU; kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładem Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO UE oraz Katedrą Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki UJ; (1990–1991) wiceprezydent Krakowa, (1991–nadal) założyciel i dyrektor MCK w Krakowie; autor ponad 400 prac, w tym książek dot. rozwoju miast, historii społecznej, historii sztuki XIX i XX w., teorii i ochrony dziedzictwa kulturowego; członek wielu organizacji i stowarzyszeń m.in. Rady Europa Nostra, CIHA, Kom. Nauk o Sztuce PAN; ekspert: projektu European Heritage Label i Kom. Doradczego Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur; od 2000 przewodniczy Radzie Ochrony Zabytków przy MKiDN; wiceprzewodniczący PK ds. UNESCO.