Jan-M-Piskorski Foto: Tim Stutz

Prof. dr hab. Jan M. Piskorski

Zakład Europejskich Studiów Porównawczych, Uniwersytet Szczeciński

Prof. historii Europy na USz; aktualnie członek rad naukowych i redakcyjnych m.in. muzeów: PRL w Krakowie, Migracji (Friedland koło Hanoweru), Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przy MNiSW, „Przeglądu Historycznego”; w przeszłości także przewodniczący Rady „Humanity in Action, Poland”; profesor gościnny m.in. na uniwersytetach w Halle, Moguncji i Osnabrücku; członek kolegium redakcyjnego „German History”, przewodniczący Rady MNSz, wcześniej przez 10 lat dyrektor Wydawnictwa PTPN w Poznaniu; specjalizuje się w dziejach cywilizacji, kolonizacji i migracji, historii Europy Środkowo-Wschodniej oraz dziejopisarstwa; autor wielu publikacji (w Polsce, Austrii, Finlandii, Indiach, Hiszpanii, Niemczech, Szwajcarii, USA i Wielkiej Brytanii), publicysta i eseista, tłumacz, autor opowiadań.