Jan-Swiech

Prof. dr hab. Jan Święch

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński

Etnolog, kustosz dyplomowany, długoletni kurator Muzeum Etnograficznego w Toruniu, autor koncepcji i współorganizator Muzeum Etnograficznego we Włocławku i Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce; kierownik Zakładu Teorii Muzealnictwa i Dokumentacji Etnograficznej w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, (2000–2012) kierownik Podyplomowego Studium Muzeologicznego UJ, (od 2012) dziekan Wydziału Historycznego UJ; autor ponad 130 prac z zakresu drewnianej architektury polskiej wsi i muzealnictwa etnograficznego oraz blisko 60 wystaw muzealnych.