Jerzy-Hausner

Prof. dr hab. Jerzy Hausner

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej

Prof. dr hab. nauk ekonomicznych, prof. zwyczajny, pracownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie, społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu; Adjunct Professor in Transition Economies w International Center for Business and Politics, Copenhagen Business School; członek: Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Rady Polityki Pieniężnej, Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, opiniodawczo-doradczej Rady IAM, (2014–2016) Rady Programowej MCK VIII kadencji, Rady Programowej CSW Zamek; (od 2014) działa w Bruegel, Brussels European and Global Economic Laboratory; laureat Nagrody Kisiela.