Pawel-Machcewicz

Prof. dr hab. Paweł Machcewicz

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej

Historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, (2006–2013) profesor na UMK w Toruniu i na UW; (2000–2005) dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN; (2008–nadal) dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. tego muzeum; autor wielu publikacji na temat historii Polski XX w. (wydania polskie i amerykańskie); redaktor i współautor wydawnictw o tematyce historycznej.