Robert-Traba

Prof. dr hab. Robert Traba

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akadamii Nauk w Berlinie Dyrektor

Historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, (od 2006) dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, redaktor czasopisma „Borussia”; swoje badania koncentruje na dwóch obszarach tematycznych: przemianach kulturowych i pamięci społecznej; twórca kilku wystaw, w tym „My, berlińczycy! / Wir Berliner! Historia polsko-niemieckiego sąsiedztwa XVIII–XX wiek” (Ephraim Palais/Märkisches Museum, 2009); inicjator i współredaktor 9-tomowej serii Polsko-niemieckie miejsca pamięci oraz Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci.