Stanislaw-Waltos Foto: Konrad Pollesch

Prof. dr hab. Stanisław Waltoś

Uniwersytet Jagielloński Współprzewodniczący

Prof. honorowy UJ, prof. zw. WSIZ Rzeszów, członek: rzeczywisty PAN i czynny PAU, dr h.c. UMCS, UW i PRU im. I. Kanta Kaliningrad; współautor Muzeum Młodej Polski „Rydlówka”; (1977–2011) dyrektor Muzeum UJ; (2004–2013) przewodniczący Stałej Konf. Dyrektorów Muzeów Krakowskich; (2006–nadal) przewodniczący RN Zakł. im. Ossolińskich Wrocław; (2004–2007 i 2009–nadal) członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego; autor ponad 400 publikacji na temat prawa i procesu karnego, historii: prawa, kultury i muzeologii; autor tłumaczenia obu wersji Kodeksu Etyki ICOM dla Muzeów, współautor projektu ustawy o muzeach z 1996; (1992–1997) ekspert Rady Europy, (1994) – rządu łotewskiego; członek ICOM i wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego ICOM.