Jan-Carstensen

Dr Jan Carstensen

Association of European Open Air Museums Prezydent Association of European Open Air Museums

Profesor na Uniwersytecie Paderborn, badacz i specjalista w dziedzinie materialnego i niematerialnego światowego dziedzictwa UNESCO; (1985) rozprawa doktorska Narzędzia do wykopywania torfu od XV do XX wieku; (od 1993) pierwszy wicedyrektor, a od 2005 dyrektor LWL-Open-Air Museum Detmold – Westfalskiego Państwowego Muzeum Historii i Kultury Wiejskiej; (od 2011) Przewodniczący Związku Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu (AEOM).