Hans-Martin-Hinz

Prof. Hans-Martin Hinz

Prezydent ICOM

Doktor nauk przyrodniczych, nauczyciel akademicki i (od 2013) Profesor Honorowy Uniwersytetu Bayreuth; Prezydent ICOM; w przeszłości: doradca ds. tworzenia nowych muzeów przy MK w Berlinie Zach., (1991–2012) członek zarządu Niemieckiego Muzeum Historii, (2000–2001) Wiceminister Kultury Berlina; zajmował wiele stanowisk w narodowych i międzynarodowych instytucjach muzealnych; (2007–nadal) przewodniczący Rady Doradczej Sudentendeutsches Museum w Monachium; (2009–nadal) członek Zarządu Berlińskiego Towarzystwa Geograficznego; (2010–nadal) Prezydent ICOM – wcześniej zajmował stanowiska: (1998–2004) prezes ICOM Niemcy, (2002–2005) prezes ICOM Europa; (2004–2010) członek Rady Wykonawczej ICOM; kurator wystaw międzynarodowych, organizator krajowych i międzynarodowych sympozjów, autor licznych artykułów; (2014) uhonorowany przez Prezydenta RFN Orderem Zasługi RFN – najwyższym odznaczeniem wręczanym osobom szczególnie zasłużonym w służbie społeczeństwu i narodowi.