Program Ramowy

I dzień kongresu
10.00 – 12.00 Rejestracja w Centrum Kongresowym
12.00 – 13.00 Powitanie
13.00 – 13.30 Dwugłos wprowadzający
13.30 – 14.20 Sesja referatów programowych (część I)
14.20 – 16.00 Przerwa
16.00 – 17.30 Sesja referatów programowych (część II)
17.30 – 18.00 Przerwa
18.00 – 20.30 Dyskusje panelowe (6 sesji prowadzonych równolegle).
II dzień kongresu
9.15 – 9.45 Dwugłos wprowadzający
9.45 – 10.45 Sesja referatów programowych (część I)
10.45 – 11.30 Przerwa
11.30 – 12.30 Sesja referatów programowych (część II)
12.30 – 14.30 Przerwa
14.30 – 17.00 Dyskusje panelowe (6 sesji prowadzonych równolegle).
20.00 -23.00 Gala „Sybilli”
III dzień kongresu
9.00 – 11.00 Sesja plenarna (część I) – uchwały I Kongresu Muzealników Polskich
11.00 – 11.45 Przerwa
11.45 – 13.45 Sesja plenarna (część II) – uchwały I Kongresu Muzealników Polskich
13.45 – 15.15 Przerwa
15.15 – 17.15 Debata plenarna
17.15 – 17.30 Wystąpienie gościa honorowego
17.30 – 18.30 Zamknięcie obrad