Program Szczegółowy

Dzień I – 23.04.2015 r.
10.00 – 12.00 Rejestracja w Centrum Kongresowym
12.00 – 13.00 Powitanie
Wystąpienia przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i organizatorów I Kongresu Muzealników Polskich.
13.00 – 13.30 Dwugłos wprowadzający

Misja, etyka, wartości. Pytanie o wartościotwórczą rolę muzeów Więcej…

Prof. Hans-Martin Hinz, Prezydent Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM,
Prof. dr hab. Stanisław Waltoś, Uniwersytet Jagielloński

13.30 – 14.20 Sesja referatów programowych (część I)
Przewodniczący sesji: Bogdan Kaczmar, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Prezes Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

1. Polskie muzea w świetle statystyki Więcej…

Dr hab. Piotr Majewski, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

2. Czy muzeum potrzebuje nowej definicji? Więcej…

Michał Niezabitowski, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich

14.20 – 16.00 Przerwa
16.00 – 17.30 Sesja referatów programowych (część II)

3. Muzea w polityce lokalnej i regionalnej samorządów (opis stanu faktycznego). Więcej…

Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

4. Epoka muzeów? Muzeum jako medium, muzeum jako mediator Więcej…

Prof. dr hab. Robert Traba, Dyrektor Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

5. Muzealnik. Zawód, profesja czy powołanie? Więcej…

Prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska, Przewodnicząca Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Zakład Teorii Wydziału Grafiki ASP w Warszawie

6. Muzealium – między kryzysem a potrzebą autentyzmu. Odkrywanie kontekstu Więcej…

Prof. dr hab. Jan Święch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński

17.30 – 18.00 Przerwa
18.00 – 20.30 Dyskusje panelowe (6 sesji prowadzonych równolegle)

1. Szukając sensu w sprawozdawczych tabelach Więcej…

Uczestnicy:

Kurator:

Moderator:

2. W pogoni za nowoczesnością: twórcza adaptacja czy bierna imitacja?
Próba oceny przemian polskich muzeów na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Więcej…

Uczestnicy:

Kurator:

 • Jarosław Gałęza, Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej, Prezes Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce

Moderator:

3. Zablokowany potencjał rozwoju czy niewykorzystana szansa?
Pytanie o czynniki utrudniające i stymulujące rozwój sektora muzealnego Więcej…

Uczestnicy:

 • Anna Czekanowicz-Drążewska, Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury, Urząd Miejski w Gdańsku
 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner, Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Krzysztof Markiel, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • Jacek Miler, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Dr hab. Piotr Oszczanowski, Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu
 • Dr Sławomir Szafrański, Kierownik Działu Kultur Pozaeuropejskich, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Prezes Oddziału Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Kurator:

Moderator:

4. Nowe zadania, te same kadry.
Zapisy ustawy o muzeach w świetle obecnej praktyki muzealnej Więcej…

Uczestnicy:

 • Janusz Czop, Wicedyrektor ds. Konserwacji i Przechowywania Zbiorów w Muzeum Narodowym w Krakowie
 • Elżbieta Ofat, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Pełnomocnik Dyrektora ds. Projektów Strategicznych
 • Dr Violetta Rezler-Wasielewska, Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
 • Przemysław Smyczek, Dyrektor Wydziału Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach
 • Anna Szukalska-Kuś, Kustosz Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu, Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Prezes Oddziału Wielkopolskiego SMP
 • Gerard Radecki, Muzeum Narodowe w Poznaniu

Kurator:

 • Paweł Jaskanis, Przewodniczący Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Moderator:

5. Mapa nowych inwestycji muzealnych.
Czego możemy się nauczyć o polskim muzealnictwie dzięki
dotychczasowym inwestycjom infrastrukturalnym? Więcej…

Uczestnicy:

Kurator:

 • Jacek Salwiński, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Moderator:

6. Zwiedzający – widz czy aktor współtworzący doświadczenie muzealne?
Uwagi na temat zmian determinujących recepcję muzeum Więcej…

Uczestnicy:

Kurator:

 • Michał Niezabitowski, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Moderator:

Dzień II – 24.04.2015 r.
9.15 – 9.45 Dwugłos wprowadzający

Muzea a zarządzanie dziedzictwem Więcej…

Dr Jan Carstensen, Przewodniczący Związku Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu,
Prof. dr hab. Jacek Purchla, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

9.45 – 10.45 Sesja referatów programowych (część I)
Przewodniczący sesji: Dr Tadeusz Sadkowski, Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich.

1. W kierunku muzeum jutra: perspektywa i zagrożenia Więcej…

Paweł Jaskanis, Przewodniczący Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

2. Nowoczesne muzea szansą rozwoju regionalnego i lokalnego Więcej…

Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

3. Muzea w świecie bez historii Więcej…

Prof. dr hab. Jan Maria Piskorski, Zakład Europejskich Studiów Porównawczych, Uniwersytet Szczeciński

10.45 – 11.30 Przerwa
11.30 – 12.30 Sesja referatów programowych (część II)

4. Nowoczesny muzealnik. Jakich kadr potrzebują muzea? Więcej…

Dr Janusz Trupinda, Kurator Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Prezes Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich

5. Muzealium – przedmiot znaleziony przypadkiem? Więcej…

Jarosław Suchan, Dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi

6. Potrzeba narracji. Wystawa jako performatywny fenomen poznania i edukacji Więcej…

Prof. dr hab. Dariusz Kosiński, Katedra Performatyki Wydziału Filologii Polskiej, Uniwersytet Jagielloński

12.30 – 14.30 Przerwa
14.30 – 17.00 Dyskusje panelowe (6 sesji prowadzonych równolegle)

1. Muzea wobec różnych potrzeb zróżnicowanej publiczności.
Działania edukacyjne muzeów Więcej…

Uczestnicy:

Kurator:

 • Dr Marcin Szeląg, Kierownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Poznaniu, Forum Edukatorów Muzealnych.

Moderator:

2. Muzeum jako partner w działaniu. Pytanie o efektywny model
współpracy muzeum z otoczeniem instytucjonalnym, społecznym i biznesowym Więcej…

Uczestnicy:

 • Paweł Cukrowski, Dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
 • Dr Jan Maćkowiak, Dyrektor Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
 • Robert Sadowski, Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku
 • Sędzia Jerzy Stępień, Przewodniczący Konferencji Muzeum i Samorząd Terytorialny
 • Agata Wacławik-Wejman, Dyrektor ds. polityki internetu w Google, Europa Środkowo-Wschodnia
 • Krzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Łodzi

Kurator:

Moderator:

3. Muzealnik – kurator, ale i menedżer. Nowe zadania stojące przed muzealnikami
a zmiany systemu kształcenia i awansu kadr muzealnych Więcej…

Uczestnicy:

Kurator:

 • Prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska, Przewodnicząca Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Zakład Teorii Wydziału Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Moderator:

4. Narzędzia dla muzeów jutra. Jakiego typu rozwiązania instytucjonalne i prawne
będą kluczowe ze względu na wyzwania, przed którymi stoi polskie muzealnictwo? Więcej…

Uczestnicy:

Kurator:

Moderator:

5. Między muzealium, przestrzenią a multimediami.
Co decyduje o atrakcyjności doświadczenia muzealnego? Więcej…

Uczestnicy:

Kurator:

Moderator:

6. Muzea jako lokomotywy rozwoju regionalnego. Więcej…

Uczestnicy:

Kurator:

 • Dr Janusz Trupinda, Kurator Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Prezes Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Moderator:

20.00 – 23.00 Gala „Sybilli”
Dzień III – 25.04.2015 r.
9.00 – 11.00 Sesja plenarna (część I) – uchwały i Kongresu Muzealników Polskich
Przewodniczący sesji: sędzia Jerzy Stępień, Przewodniczący Konferencji Muzeum i Samorząd Terytorialny
11.00 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.45 Sesja plenarna (część II) – uchwały i Kongresu Muzealników Polskich
Przewodniczący sesji: sędzia Jerzy Stępień, Przewodniczący Konferencji Muzeum i Samorząd Terytorialny.
13.45 – 15.15 Przerwa
15.15 – 17.15 Debata plenarna
Przewodniczący sesji: dr hab. Michał F. Woźniak, Prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
17.15 – 17.30 Rola muzeum w XXI wieku – Freda Matassa, Dyrektor Matassa Toffolo Art Collections Management
17.30 – 18.30 Zamknięcie obrad
Wystąpienia organizatorów i Kongresu Muzealników Polskich

Wystąpienia gości zagranicznych będą wygłoszone w języku angielskim.