Przemyslaw-Smyczek

Przemysław Smyczek

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Dyrektor Wydziału Kultury

Ekonomista, absolwent AE w Katowicach; (od 1999) pracownik Wydz. Kultury Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego: (2004–2010) kierownik Zespołu zadaniowego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, (2010–nadal) dyrektor Wydziału Kultury UMWŚ; autor publikacji Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Twórcze wykorzystanie w organizacjach pozarządowych (2006).