Renata-Pernak

Renata Pernak

Forum Edukatorów Muzealnych

Edukatorka, współpracowniczka Forum Edukatorów Muzealnych; autorka i koordynatorka programów i projektów edukacyjnych dla Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu oraz Bramy Poznania ICHOT; (2009–2010) członkini zespołu badawczego odpowiedzialnego za Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce; współredaktorka publikacji Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli (2012).