Robert-Sadowski

Robert Sadowski

Muzeum Wojska w Białymstoku Dyrektor

Historyk i menedżer, absolwent historii UW, Filii w Białymstoku i podyplomowych studiów menedżerskich na UwB; (1992–2010) pracował w firmach branży teleinformatycznej; (2010–nadal) dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku – wraz z zespołem pracowników muzeum dokonał całkowitej wymiany wystaw stałych oraz wprowadził systemu pracy i zarządzania bazujący na metodach wyniesionych ze sfery biznesu; obecnie pracuje nad powstaniem w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru – ogólnopolskiej instytucji zajmującej się badaniem i upamiętnianiem kilkusetletniej obecności Polaków na Syberii.