Roman-Kochanowicz

Roman Kochanowicz

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Dyrektor Muzeum

Historyk, muzeolog, konserwator zabytków, absolwent KUL, a także kilka studiów podyplomowych z zakresu muzealnictwa, konserwacji zabytków, prawa samorządowego i zarządzania projektami UE; (1975–1995) zorganizował i kierował Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu; później, opuściwszy Mazowsze, przez 3 lata był dyrektorem Zamku w Niedzicy k. Czorsztyna; (1998) przez jedną kadencję burmistrz Bieżunia; (2002–nadal) pracuje w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – od dziesięciu lat na stanowisku dyrektora.