Stanislaw-Horoszko

Stanisław Horoszko

Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie Dyrektor

Historyk, absolwent UG; (1982–2005) pracownik Muzeum Narodowego w Szczecinie, opiekun kolekcji militariów, kierownik Działu Sztuki Dawnej oraz kurator ds. współpracy polsko-niemieckiej; twórca i (od 2006) dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie; odznaczony złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”.