Tadeusz-Orawiec

Tadeusz Orawiec

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu Kustosz

Historyk sztuki, absolwent UWr, kustosz w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu; zajmuje się badaniami nad ceramiką śląską, w szczególności okresu nowożytnego; odpowiedzialny także za pozyskiwanie funduszy i koordynację projektów naukowo-badawczych oraz inwestycyjnych, realizowanych przez Muzeum Ceramiki w oparciu o środki zewnętrzne.