Teresa-Dudek-Bujarek

Teresa Dudek-Bujarek

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Historyk sztuki, absolwentka historii sztuki i muzealnictwa na UJ; od blisko 30-lat związana z bielsko-bialskim muzeum, kieruje zintegrowanym działem zbiorów Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej; uczestniczka kongresu założycielskiego SMP; kuratorka wystaw, organizatorka sesji, autorka katalogów i opracowań o charakterze popularno-naukowym dotyczących życia artystycznego na obszarze styku Małopolski i Śląska Cieszyńskiego XIX–XXI wieku.