Teresa-Lasowa

Teresa Lasowa

Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce Wiceprezes

Etnograf, absolwentka UWr;  (od 1974) związana z Pomorzem Gdańskim – jako kierownik Działu Etnografii w Muzeum Ziemi Puckiej, (1988–2014) dyrektor Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich; członkini: Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, Związku Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu oraz wielu rad: muzeów, przy MKiDN i NiMOZ; zainteresowania badawcze to: organizacja, ożywianie, edukacja i promocja muzeów typu skansenowskiego.