Waldemar-Rataj

Waldemar Rataj

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Pełnomocnik Dyrektora ds. Programowych

Prawnik, politolog specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym i komunikacji społecznej; współpracował przy opracowaniu koncepcji i wdrożeniu reform decentralizacyjnych państwa; był m.in. doradcą Rzecznika Praw Obywatelskich ds. prawa do informacji publicznej; współtwórca programu i instytucji Nagrody Pro Publico Bono; kierował pracami zespołu eksperckiego, który na zlecenie MKiDN opracował koncepcję programu Akademia Zarządzania Muzeum; (2011–nadal) jako pełnomocnik ds. programowych dyrektora NIMOZ, kieruje pracami nad Strategią Rozwoju Muzealnictwa; prezes Fundacji Kolegium Wigierskie.