Wladyslaw-Ortyl

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej; (1992–1998) prezes Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu; (1998–2005) radny województwa podkarpackiego, członek zarządu i wicemarszałek; (od 2005) senator RP, w tym czasie pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a później przewodniczącego Senackiej Komisji Obrony Narodowej; (2013–nadal) ponownie marszałek województwa podkarpackiego.