Wojciech-Przybyszewski

Wojciech Przybyszewski

Spotkania z Zabytkami Redaktor naczelny

Geolog, absolwent UW (1976), alpinista, speleolog, nurek, żeglarz, kolekcjoner i publicysta; redaktor naczelny miesięcznika „Spotkania z Zabytkami”; autor ponad 300 artykułów popularnonaukowych i kilkunastu naukowych z zakresu historii sztuki, zabytkoznawstwa i ochrony dziedzictwa narodowego, a także trzech książek: Olga Niewska. Piękno za kurtyną zapomnienia (2001), Portrety rodowe Krasińskich (2006) oraz Mistrzowie i dyletanci. Spotkania ze sztuką polską XIX wieku (2012); członek m.in. PTTK, TOnZ i SHS.