Wycofanie rezerwacji

Wycofanie rezerwacji uczestnictwa w Kongresie osoby już zarejestrowanej jest możliwe najpóźniej do 7.04. 2015 roku.
Zgłoszenia wycofania rezerwacji prosimy przesyłać na adres e-mail: rejestracja@kongresmuzealnikow.pl