Zbigniew-Skuza

Zbigniew Skuza

Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych

Historyk, absolwent KUL w Lublinie, Podyplomowych Studiów Muzeologicznych UJ oraz Podyplomowych Studiów Marketingu Kultury UW; z-ca dyrektora ds. muzealnych Muzeum Wsi Radomskiej – współtwórca jedynej w Polsce kolekcji autarkicznych ciągników SAM i maszyn rolniczych; zajmuje się zagadnieniami: autarkii wiejskiej, pożywienia wiejskiego, mechanizacji rolnictwa, pszczelarstwa, budowania marki w muzeum; autor wielu artykułów i scenariuszy wystaw z zakresu kultury materialnej; współpracownik i redaktor periodyku „Wieś Radomska”; członek SMWPP, Bractwa Kurkowego im. Św. Sebastiana w Radomiu oraz Stowarzyszenia „Młyńska” Verum Bonum Pulchrum.